ZAWSZE
NA
FALI

dlaczego warto zapisa​ć dzie​cko na lekcje pływania?

Pływanie przynosi wiele wymiernych korzyści:

  • wpływa dodatnio na ogólny rozwój fizyczny i sprawność dziecka, rozwija jego uzdolnienia ruchowe, jest znakomitą formą zabawy dla dziecka, kształtuje podstawowe cechy motoryczne: siłę, wytrzymałość, szybkość i koordynację ruchową,
  • wpływa pozytywnie na sferę ćwiczącego przez wyrabianie m.in. takich cech osobowości jak, odwaga,z zdyscyplinowanie, systematyczność, pracowitość, samodzielność,
  • koryguje wady postawy,-hartuje i uodparnia organizm na przeziębienia, katary itp.,
  • sprawia, że człowiek doskonalący umiejętności pływackie potrafi coraz pewniej i szybciej poruszać się w wodzie,
  • może być uprawiane przez całe życie, począwszy niemal od wieku niemowlęcego do późnej starości.

Z powyższych względów  ćwiczenia pływackie powinny zajmować szczególne i stałe miejsce w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży oraz w rekreacji ruchowej dorosłych.